Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2019

17. dubna 2019 v 14:04

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

1. Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022  Mikroregionu Hodonínsko

2. Schválený rozpočet pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí  – vyvěšeno 20. 12. 2018

3. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 17. 4. 2019

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín. 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI