Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2019

18. prosince 2019

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

1. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2018

2. Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022  Mikroregionu Hodonínsko

3. Schválený rozpočet pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 20. 12. 2018

4. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 17. 4. 2019

5. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 6. 6. 2019

6. Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2018 – vyvěšeno 6. 6. 2019

7. Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 – Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 1. 10. 2019

8. Návrh rozpočtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcína rok 2020 – vyvěšeno 11. 11. 2019

9. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko– dobrovolného svazku obcína rok 2020 – vyvěšeno 2. 12. 2019

10. Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 – Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – vyvěšeno 18. 12. 2019

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín. 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI