Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2020

18. prosince 2020

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

  1. Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022 Mikroregionu Hodonínsko
  2. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na rok 2020 – vyvěšeno 2. 12. 2019
  3. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí – zveřejněno 13. 2. 2020
  4. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019 (vyvěšeno 20. 5. 2020 – sňato 10. 6. 2020)
  5. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí (vyvěšeno 12.6.2020 – sňato 31.12.2020)
  6. Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019 (vyvěšeno 12.6.2020 – sňato 30.6.2021)
  7. Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí (vyvěšeno 29.9.2020 – sňato 31.12.2020)
  8. Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 28.2.2021)
  9. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcína rok 2021 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2021)
  10. Schválený střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na 2022 – 2026 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2026)

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín. 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI