Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2021

16. prosince 2021

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

  1. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na rok 2021 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2021)
  2. Schválený střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na 2022 – 2026 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2026)
  3. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí (vyvěšeno 15.2.2021 – sňato 31.12.2021)
  4. Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Hodonínsko, schválen 2. 6. 2021, zveřejněn 2. 6. 2021, návrh zveřejněn 17. 5. 2021 – 2. 6. 2021
  5. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
  6. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na rok 2022 (vyvěšeno 1. 12. 2021 – sňato 31. 12. 2022)
  7. Rozpočtové opatření č. 3/2021
  8. Rozpočtové opatření č. 4/2021

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Bc. Patrície Juráňové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI