Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2022

24. června 2022

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

1. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na rok 2021 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2021)
2. Schválený střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na 2022 – 2026 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2026)
3. Schválený závěrečný účet spolu s povinnými přílohami, schválen 21. 6. 2022, zveřejněn 21. 6. 2022, návrh vyvěšen 19. 5. 2022, sňat 21. 6. 2022

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Bc. Patrície Juráňové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI