Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2022

24. června 2022

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

1. Schválený rozpočet Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na rok 2022 (vyvěšeno 1.12.2021 – sňato 31.12.2022)
2. Schválený střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí na 2022 – 2026 (vyvěšeno 18.12.2020 – sňato 31.12.2026)
3. Schválený závěrečný účet spolu s povinnými přílohami, schválen 21. 6. 2022, zveřejněn 21. 6. 2022, návrh vyvěšen 19. 5. 2022, sňat 21. 6. 2022
4. Návrhu rozpočtu pro rok 2023 (vyvěšeno 1. 11. 2022, sňato 14. 12. 2022)

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Bc. Patrície Juráňové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI