Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2023

17. dubna 2023

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty

1. Schválený rozpočet DSO Mikroregion Hodonínsko na rok 2023 (vyvěšeno 1. 11. 2022, sňato 14. 12. 2022)
2. Schválený závěrečný účet spolu s povinnými přílohami

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Bc. Patrície Juráňové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI