Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregion Hodonínsko 2023

25. září 2023

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně: https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty 1. Schválený rozpočet DSO Mikroregion Hodonínsko na rok 2023 (vyvěšeno 1. 11. 2022, sňato 14. 12. 2022) 2. Schválený závěrečný účet spolu s povinnými přílohami, schválen 31. 5. 2023, zveřejněn 31. 5. 2023, návrh vyvěšen 17. 4. 2023, sňat 31. 5. 2023 – schválený závěrečný účet za rok 2022 je zveřejněn na webové adrese: https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty 3. Schválený rozpočet DSO Mikroregion Hodonínsko na rok 2024 (PDF), vyvěšeno 25. 9. 2023, sňato 30. 10. 2023 Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí u Bc. Patrície Juráňové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI