Rozpočtová odpovědnost DSO Mikroregionu Hodonínsko 2017

8. prosince 2017

Průběžně aktualizováno

Mikroregion Hodonínsko na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet

1.) Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022  Mikroregionu Hodonínsko

2.) Schválený rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí

3.) Schválená rozpočtové opatření 2017 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí

4.) Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí (vyvěšeno 25.4.2017, sňato 25.5.2017)

5.) Schválený Závěrečný účet za rok 2016 Mikroregionu Hodonínsko – schválen 24. 5. 2017

6.) Schválené rozpočtové opatření č. 6/2017 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí 

7.) Schválený rozpočet na rok 2018 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí 

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín. 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI