Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2017

14. března 2017

Datum zveřejnění 14. 3. 2017

Region Podluží – DSO

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://www.jiznislovacko.cz/podluzi/region-podluzi

http://www.jiznislovacko.cz/podluzi/region-podluzi2/rozpocet 

1.) Schválený rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019  Regionu Podluží

2.) Schválený rozpočet na rok 2017 Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí

3) Schválená rozpočtové opatření 2017 Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí

4) Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí (vyvěšeno 10.5.2017, sňato 25.5.2017)

5) Schválený Závěrečný účet za rok 2016 Regionu Podluží – schválen 25. 5. 2017

6) Rozpočet na rok 2018

7) Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2022

 

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI