Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2018

13. prosince 2018

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně…

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://jiznislovacko.cz/podluzi/region-podluzi   v sekci Region Podluží

1.) Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022  Regionu Podluží

2.) Schválený rozpočet na rok 2018 Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí

3.) Návrh závěrečného účtu Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí za rok 2017 (vyvěšeno 14.5.2018, sňato 31.5.2018)

4.) Schválený Závěrečný účet Regionu Podluží (schválen 31. 5. 2018, zveřejněno 29. 6. 2018)

5.) Rozpočtová opatření Regionu Podluží 2018:
     1. Rozpočtové opatření č. 1/2018 – zveřejněno 25. 7. 2018
     2. Rozpočtové opatření č. 2/2018 – zveřejněno 13. 12. 2018

6.) Návrh rozpočtu na rok 2019 Regionu Podluží, vyvěšeno 16. 11. 2018, sňato 4. 12. 2018

7.) Schválený rozpočet Regionu Podluží na rok 2019, schválen 4. 12. 2018, zveřejněn 13. 12. 2018

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI