Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2020

1. prosince 2020

Průběžně aktualizováno

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku v sekci Region Podluží

  1. Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022  Regionu Podluží
  2. Schválený rozpočet Regionu Podluží na rok 2020, schválen 3. 12. 2019, zveřejněn 3. 12. 2019
  3. Návrh závěrečného účtu Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí za rok 2019 (vyvěšeno 24. 4. 2020, sňato 12. 5. 2020)
  4. Návrh rozpočtu Regionu Podluží na rok 2021 + informace o plnění rozpočtu 2020, vyvěšeno 13. 11. 2020, sňato 1. 12. 2020
  5. Schválený Rozpočet Regionu Podluží na rok 2021, schválen 1. 12. 2020, zveřejněn 1. 12. 2020
  6. Rozpočtové opatření č. I/2020, schváleno 1. 12. 2020, zveřejněno 1. 12. 2020

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI