Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2020

23. dubna 2020

Průběžně aktualizováno

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně:

http://jiznislovacko.cz/podluzi/region-podluzi v sekci Region Podluží

  1. Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022  Regionu Podluží
  2. Schválený rozpočet Regionu Podluží na rok 2020, schválen 3. 12. 2019, zveřejněn 3. 12. 2019
  3. Návrh závěrečného účtu Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí za rok 2019 (vyvěšeno 24. 4. 2020, sňato 12. 5. 2020)

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI