Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2021

1. prosince 2021

Průběžně aktualizováno

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně: http://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku v sekci Region Podluží

  1. Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022 Regionu Podluží
  2. Schválený Rozpočet Regionu Podluží na rok 2021, schválen 1. 12. 2020, zveřejněn 1. 12. 2020
  3. Schválený Závěrečný účet Regionu Podluží, schválen 2. 6. 2021, zveřejněn 2. 6. 2021, návrh zveřejněn 13. 5. 2021 – 2. 6. 2021: https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=147
  4. Schválený Rozpočet Regionu Podluží na rok 2022, schválen 1. 12. 2021, zveřejněn 1. 12. 2021
  5. Rozpočtové opatření č. I/2021, schváleno 1. 12. 2021, zveřejněno 1. 12. 2021

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI