Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2022

7. prosince 2022

Průběžně aktualizováno

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně: http://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku v sekci Region Podluží

 1. Schválený Rozpočet Regionu Podluží na rok 2022, schválen 1. 12. 2021, zveřejněn 1. 12. 2021
 2. Schválený závěrečný účet spolu s povinnými přílohami , schválen 8. 6. 2022, zveřejněn 9. 6. 2022, návrh vyvěšen 23. 5. 2022, sňat 8. 6. 2022
  https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=153
 3. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024, schválen 8. 6. 2022, zveřejněn 9. 6. 2022, návrh vyvěšen 23. 5. 2022, sňat 8. 6. 2022
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu
 4. Rozpočtové opatření č. I/2022, schváleno 2. 11. 2022
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/rozpoctova-opatreni
 5. Schválený rozpočet Regionu Podluží na rok 2023, schválen 7. 12. 2022, zveřejněn 7. 12. 2022
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku
 6. Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025, datum vyvěšení 18. 11. 2022, datum sejmutí 7. 12. 2022, schváleno 7. 12. 2022
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI