Rozpočtová odpovědnost DSO Region Podluží 2023

6. prosince 2023

Průběžně aktualizováno

Region Podluží na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 39 oznamuje, že dokumenty týkající se rozpočtové odpovědnosti jsou uloženy elektronicky následovně: http://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku v sekci Region Podluží

 1. Schválený Závěrečný účet za rok 2022 spolu s povinnými přílohami, schválen 21. 6. 2023, zveřejněn 22. 6. 2023, návrh vyvěšen 2. 6. 2023, sňat 21. 6. 2023
  https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=160
 2. Rozpočet 2024 – návrh a Rozpočet 2024 – schválený, vyvěšeno 17. 11. 2023, sňato 6. 12. 2023, schváleno 6. 12. 2023
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku
  Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026, vyvěšeno 17. 11. 2023, sňato 6. 12. 2023, schváleno 6. 12. 2023
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu
 3. Rozpočtová opatření roku 2023 – schválená
  https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/rozpoctova-opatreni

Listinná podoba dokumentů je k nahlédnutí v kanceláři Regionu Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI