Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Mikroregionu Hodonínsko

5. července 2017

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí je zveřejněno na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion.

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín. 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI