Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Mikroregionu Hodonínsko

28. listopadu 2018

Vyvěšeno 28. 11. 2018, sňato 31. 12. 2018

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí je zveřejněno na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI