Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

12. května 2015

Žádáme o součinnost při šetření k dohledání vlastníka

Ke stažení

Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

žádost OÚ

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI