Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

29. listopadu 2015

Žádáme o součinnost při šetření k dohledání vlastníka

Ke stažení

Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Žádost

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI