Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

8. března 2016

Žádáme o součinnost při šetření k dohledání vlastníka

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI