Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

12. července 2014

Žádáme o součinnost při šetření k dohledání vlastníka

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI