Veřejná vyhláška

17. února 2014

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI