Veřejná vyhláška

13. dubna 2018

Datum vyvěšení 13. 4. 2018, datum sejmutí 30. 5. 2018

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě zadání schváleného usnesením zastupitelstva obce č. 18/10 ze dne 27. června 2017 zajistil zpracování návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV a v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

Projednávaná dokumentace k nahlédnutí na http://www.josefov.eu/investice/uzemni-plan/

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI