Veřejná vyhláška

28. srpna 2023

eřejná vyhláška – návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, vyvěšeno 28. 8. 2023, sňato 9. 10. 2023.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI