Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území

7. května 2020

Datum vyvěšení 7. 5. 2020, datum sejmutí 21. 6. 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI