Veřejná vyhláška – Oznámení a zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady

16. ledna 2024

Schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Josefov, vyvěšeno 16. 1. 2024, sňato 31. 1. 2024.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI