Veřejná vyhláška – oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

12. července 2019

Datum vyvěšení 12. 7. 2019, datum sejmutí 27. 7. 2019

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI