Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

19. října 2020

Datum vyvěšení 19. 10. 2020, datum sejmutí 3. 11. 2020.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI