Veřejná vyhláška – převzetí písemnosti dle zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

12. února 2020

Datum vyvěšení 12. 2. 2020, datum sejmutí 27. 2. 2020.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI