Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – oprava silnice I/55 Lužice – Břeclav

17. března 2022

Vyvěšeno 17. 3. 2022, sňato 1. 4. 2022

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI