Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14. května 2020

Datum vyvěšení 14. 5. 2020, datum sejmutí 23. 6. 2020

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI