Veřejná vyhláška Zadání změny č. 3 Územního plánu Josefov

6. února 2017

Datum vyvěšení 6. 2. 2017, datum sejmutí 8. 3. 2017.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI