Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

2. srpna 2013

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 – 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.1.2013 do 30.6.2013 byla v obci Josefov v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 168.000,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 142.800,00 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 25.200,00 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid a údržbu obce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI