Mužácký sbor Josefov

Josefovský mužácký sbor má své počátky v roce 1982 kdy se konala oslava 200 let obce. Při této příležitosti se konala i výstava vína.

Na této velkolepé oslavě se sešlí mimo jiných tito místní občané :

Muži:
 • Mrlák Ladislav
 • Kudrna Josef
 • Kuběna Bedřich
 • Zálešák Josef
 • Koliba František
 • Tománek Václav
 • Bílek František
Ženy:
 • Mrláková Marie
 • Čížková Marie
 • Skoumalová Františka
 • Pavková Štěpánka
 • Klubusová Ludmila
 • Hasilová Růžena

Josefovští spěváci v dalších letech působili jako smíšený kostelní sbor.
V roce 1995 natočil tento sbor krásnou kazetu s vánoční a duchovní tématikou.
O rok dříve v roce 1994 se uskutečnilo první předhodové spívání.
Od tohoto úspěšného kroku se dal dohromady mužácký sbor pod vedením
Stanislava Pavky a začalo se období Josefovského Mužáckého sboru.

Z doložených podkladú jsme zaznamenali tyto akce:

1994 – Josefov hodová beseda u cimbálu

1995 – Josefov hodová beseda u cimbálu

1996 – Josefov hodová beseda u cimbálu, zarážení hory

1997 – zarážení hory, Josefov hodová beseda u cimbálu se tento rok nekonala
Moravský Žižkov

1998 – Josefov hodová beseda u cimbálu, zarážení hory, zpívání v kostele Rybova mše
Zpívání v Mikulčicích na pouti
– Moravský Žižkov
– Prušánky

1999 – Josefov hody
– Prušánky
– Vacenovice

2000 – Josefov hodová beseda u cimbálu Zpívání na oslavě otevření nového OU
– Prušánky
– Vacenovice

2001 – Josefov hodová beseda u cimbálu,svátek matek
– Prušánky
– Týnec
– Vacenovice
– St.Břeclav
– Strážnice esperanti

2002 – Josefov hodová beseda u cimbálu,svátek matek
– Hrušky
– Tvrdonice

2003 – Josefov hodová beseda u cimbálu,svátek matek
– Mikulčíce
– Prušánky

2004 – Josefov hodová beseda u cimbálu,svátek matek

2005 – Josefov hodová beseda u cimbálu,svátek matek
– Hroznová Lhota
– Dolní Bojanovice

2006 – Josefov hodová beseda u cimbálu
– Lužice
– Prušánky
– Milotice
– D.Bojanovice
– Mikulčice

2007 – Jako vedoucí začala pracovat pani Ludmila Klubusová
– Josefov hodová beseda u cimbálu
– Hrušky
– Moravská n. Ves

2008 – Josefov hodová beseda u cimbálu, zarážení hory
– Moravská n.Ves
– Hodonín
– Vrbica
– Lužice
– St.Břeclav
– Bukovany
– Dolní Dunajovice

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI