Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

21. dubna 2015

Za kalendářní rok: 2014. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Nařízení města Hodonín

7. dubna 2015

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Závěrečný účet 2014 Mikroregionu Hodonínsko

30. března 2015

Ke stažení Závěrečný účet (PDF)

Veřejná vyhláška

23. března 2015

Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Záměr obce č. 1/2015

17. března 2015

Obec Josefov na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“) a v souladu s ostatními platnými právními přepisy ČR zveřejňuje záměr poskytnout jako výprosu pozemky obce ve vlastnictví obce Josefov, v katastrálním území Josefov u Hodonína a uzavřít smlouvu o výprose za níže uvedených podmínek, kdy obec Josefov jako půjčitel je výlučným vlastníkem pozemků v obci Josefov, v okrese Hodonín, katastrální území Josefov u Hodonína 661490, č. LV 1: nemovitostí – pozemků.

Záměr obce č. 2/2015

17. března 2015

Ke stažení Záměr obce Josefov č. 2-2015 (PDF)

Veřejná vyhláška Stavebního úřadu

11. března 2015

Oznámení o možnosti převzít písemnost dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Program dotací z rozpočtu obce Josefov na rok 2015

10. března 2015

Zastupitelstvo obce Josefov v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyhlašuje následující dotační program „Program sociálních potřeb.“ Lhůta pro podání žádosti: od 9. dubna 2015.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

26. února 2015

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek dne 5. března 2015 v 19.00 hod. v sále Kulturního domu.

Návrh rozpočtu Obce Josefov na rok 2015

18. února 2015

Ke stažení Návrh rozpočtu obce Josefov na rok 2015 (PDF)

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI