Veřejná vyhláška –Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

30. července 2015

Úprava provozu na sil. II/423, v místě : úsek mezi křižovatkou se sil. I/55 a začátkem obce Josefov

Veřejná vyhláška

17. července 2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

16. července 2015

Ke stažení Veřejná vyhláška (PDF)

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

13. července 2015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? Informační letáček o čerpání finančních prostředků v rámci veřejně prospěšných prací v období 1.1.2015 – 30.6.2015.

Veřejná vyhláška – Oznámení o převzetí písemnosti

8. června 2015

Ke stažení Veřejná vyhláška (PDF)

Veřejnou vyhláška na veřejné projednání návrhu územního plánování

8. června 2015

Ke stažení Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu ÚP Josefov (PDF)

Pozvánka na zasedání členské schůze regionu Podluží

29. května 2015

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 26. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v pondělí 15. června 2015 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Ladné.

Závěrečný účet regionu Podluží

29. května 2015

Ke stažení Závěrečný účet 2014 (PDF) Rozvaha (PDF) Příloha účetní závěrky (PDF) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (PDF) Zpráva o přezkumu hospodaření (PDF)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

28. května 2015

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 v 19.00 hod. v Kulturním domě.

Závěrečné účty za rok 2014, přezkum hospodaření

18. května 2015

Ke stažení závěrečné účty, zpráva o přezkumu hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI