Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

28. května 2015

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 v 19.00 hod. v Kulturním domě.

Závěrečné účty za rok 2014, přezkum hospodaření

18. května 2015

Ke stažení závěrečné účty, zpráva o přezkumu hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

12. května 2015

Žádáme o součinnost při šetření k dohledání vlastníka

Veřejná vyhláška – daně z nemovitostí 2015

28. dubna 2015

Ke stažení Veřejná vyhláška (PDF)

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

27. dubna 2015

Ke stažení Vyúčtování (PDF)

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

21. dubna 2015

Za kalendářní rok: 2014. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Nařízení města Hodonín

7. dubna 2015

O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Závěrečný účet 2014 Mikroregionu Hodonínsko

30. března 2015

Ke stažení Závěrečný účet (PDF)

Veřejná vyhláška

23. března 2015

Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Záměr obce č. 1/2015

17. března 2015

Obec Josefov na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“) a v souladu s ostatními platnými právními přepisy ČR zveřejňuje záměr poskytnout jako výprosu pozemky obce ve vlastnictví obce Josefov, v katastrálním území Josefov u Hodonína a uzavřít smlouvu o výprose za níže uvedených podmínek, kdy obec Josefov jako půjčitel je výlučným vlastníkem pozemků v obci Josefov, v okrese Hodonín, katastrální území Josefov u Hodonína 661490, č. LV 1: nemovitostí – pozemků.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI