Program dotací z rozpočtu obce Josefov na rok 2015

10. března 2015

Zastupitelstvo obce Josefov v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyhlašuje následující dotační program „Program sociálních potřeb.“ Lhůta pro podání žádosti: od 9. dubna 2015.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI