Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

31. března 2012

k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), „Josefov kanalizace a ČOV“

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI