Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Mikroregionu Hodonínsko

28. listopadu 2018 v 17:05

Vyvěšeno 28. 11. 2018, sňato 31. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov 2019 – 2022

22. listopadu 2018 v 15:14

Datum vyvěšení 22. 11. 2018, datum sejmutí 7. 12. 2018.

Návrh rozpočtu Regionu Podluží na rok 2019

16. listopadu 2018 v 18:16

Návrh – Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2019

Plnění rozpočtu Regionu Podluží v roce 2018

16. listopadu 2018 v 18:11

Informace o plnění rozpočtu za rok 2018 – DSO Region Podluží

Pozvánka na členskou schůzi Regionu Podluží

16. listopadu 2018 v 18:09

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 36. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 4. prosince 2018 od 9.00 hodin v Prušánkách v salonku Restaurace U Schottlů.

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov 31. 10. 2018

23. října 2018 v 17:06

POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve středu dne 31. října 2018 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Josefov

6. října 2018 v 18:30

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Josefov.

Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

13. září 2018 v 09:47

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

Volby komunální 2018

6. září 2018 v 17:33

Průběžně aktualizováno

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. září 2018 v 06:00

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI