Veřejná vyhláška – Dolní Bojanovice, obnova historické nádrže

20. května 2022

Vyvěšeno 20. 5. 2022, sňato 4. 6. 2022

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2021

19. května 2022

Vyvěšeno: 19. 05. 2022, sejmuto: 21. 06. 2022

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2022 + Informace

22. dubna 2022

Datum zveřejnění 22. 4. 2022, datum sejmutí: 26. 5. 2022

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

22. dubna 2022

Vyúčtování položek vodného a stočného, Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Josefov – Město Hodonín

11. dubna 2022

Datum zveřejnění: 11. 4. 2022

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – oprava silnice I/55 Lužice – Břeclav

17. března 2022

Vyvěšeno 17. 3. 2022, sňato 1. 4. 2022

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Oprava silnice I/55 Lužice-Břeclav

17. března 2022

Vyvěšeno 17. 3. 2022, sňato 1. 4. 2022

Veřejná vyhláška – Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže

9. března 2022

Vyvěšeno 9. 3. 2022, sňato 24. 3. 2022

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. března 2022

Zasedání se bude konat v pondělí dne 14. března 2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov.

Návrh rozpočtu obce Josefov 2022

23. února 2022

Vyvěšeno 23. 2. 2022, sňato 16. 3. 2022

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI