Pozvánka na členskou schůzi Regionu Podluží

16. listopadu 2018 000 18:09

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 36. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 4. prosince 2018 od 9.00 hodin v Prušánkách v salonku Restaurace U Schottlů.

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov 31. 10. 2018

23. října 2018 000 17:06

POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve středu dne 31. října 2018 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Josefov

6. října 2018 000 18:30

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Josefov.

Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

13. září 2018 000 09:47

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

Volby komunální 2018

6. září 2018 000 17:33

Průběžně aktualizováno

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. září 2018 000 06:00

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Seznam nemovitostí, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě

28. srpna 2018 000 12:33

Ke stažení Seznam nemovitostí (.xls)

Vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

30. července 2018 000 15:57

Datum vyvěšení 30. 7. 2018, datum sejmutí 31. 10. 2018.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Josefov

26. července 2018 000 18:22

Ke stažení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace (PDF)

Výzva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Znojmo

25. července 2018 000 12:08

Datum vyvěšení 25. 7. 2018, datum sejmutí 23. 10. 2018.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI