Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Mikroregionu Hodonínsko

28. listopadu 2018

Vyvěšeno 28. 11. 2018, sňato 31. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov 2019 – 2022

22. listopadu 2018

Datum vyvěšení 22. 11. 2018, datum sejmutí 7. 12. 2018.

Návrh rozpočtu Regionu Podluží na rok 2019

16. listopadu 2018

Návrh – Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2019

Plnění rozpočtu Regionu Podluží v roce 2018

16. listopadu 2018

Informace o plnění rozpočtu za rok 2018 – DSO Region Podluží

Pozvánka na členskou schůzi Regionu Podluží

16. listopadu 2018

Předseda svazku obcí Region Podluží svolává 36. veřejné zasedání Členské schůze svazku obcí, které se bude konat v úterý 4. prosince 2018 od 9.00 hodin v Prušánkách v salonku Restaurace U Schottlů.

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov 31. 10. 2018

23. října 2018

POZVÁNKA na veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat ve středu dne 31. října 2018 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Josefov

6. října 2018

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Josefov.

Veřejná vyhláška, Změna č. 3 ÚP Josefov, veřejné projednání

13. září 2018

Obecní úřad Josefov, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV se uskuteční dne 16. října 2018 (v úterý) od 17:00 hod. na OÚ Josefov. V souladu s § 52 stavebního zákona jej doručuje touto veřejnou vyhláškou.

Volby komunální 2018

6. září 2018

Průběžně aktualizováno

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. září 2018

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 20.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI