Veřejná vyhláška – Magistrát města Brna

25. června 2020

Datum vyvěšení 25. 6. 2020, datum sejmutí 25. 7. 2020.

Veřejná vyhláška – Stanovení záplavového území vodního toku Prušánka

12. června 2020

Datum vyvěšení 12. 6. 2020, datum sejmutí 27. 6. 2020

Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

11. června 2020

Zasedání se koná ve čtvrtek dne 18. června 2020 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Návrh závěrečného účtu obce Josefov za rok 2019

25. května 2020

Datum vyvěšení 25. 5. 2020, datum sejmutí 18. 6. 2020

Veřejná vyhláška – převzetí písemnosti stavebního úřadu

22. května 2020

Datum vyvěšení 22. 5. 2020, datum sejmutí 6. 6. 2020.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019

20. května 2020

Datum vyvěšení 20. 5. 2020, datum sejmutí 10. 6. 2020.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Josefov – Město Hodonín

19. května 2020

Datum vyvěšení 19. 5. 2020.

Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14. května 2020

Datum vyvěšení 14. 5. 2020, datum sejmutí 23. 6. 2020

Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území

7. května 2020

Datum vyvěšení 7. 5. 2020, datum sejmutí 21. 6. 2020

Vyúčtování položek vodného a stočného 2019

27. dubna 2020

Datum vyvěšení 27. 4. 2020 a datum sejmutí 30. 5. 2020.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI