Místní sociální služby

Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost kvůli věku (starší 65 lel), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení (od 19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je popskytovat podporu a pomoc klientům, tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a přáteli. Základem naší činnosti je důsledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří si vybrali pečovatelskou službu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby.

Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty,  úklidem, praním, žehlením, nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, kde mu poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.

Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin. V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!

Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku, tzv. Stříbrné sluchátko – 800 888 365, kde naši operátoři pomohou  s vyřízením všech potřeb a přání volajících. Naším klientům nabízíme další podpůrné služby.

Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz  nebo na bezplatné telefonní lince 800 888 722.

Kontakt:

Místní sociální služby, o.p.s
Cejl 511/43
602 00  Brno
Josef Rampáček, koordinátor
tel.:        +420 733 743 176
e-mail:  josef.rampacek@mssluzby.cz
web:  www.mssluzby.cz

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI