Zastupitelstvo obce Josefov

Složení zastupitelstva obce

starosta

Mgr. Vojtěch Pospíšil

starosta@josefov.eu

602 246 680

místostarosta

Mgr. Přemysl Růžička

ruzicka@josefov.eu

602 733 337

člen

Ing. Tomáš Salajka

salajka@josefov.eu

 

členka

Lenka Rebendová

rebendova@josefov.eu

 

člen

Ing. Vít Bílek

bilek@josefov.eu

 

člen

Bc. Viktor Machač

machac@josefov.eu

 

člen

Vladimír Chludil

chludil@josefov.eu

 
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI