Poplatky v obci Josefov na rok 2020

Informujeme občany, že vybírané poplatky a platby v roce 2020, zůstávají stejné jako v loňském roce a pravidla jejich placení také.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2020, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2020 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2020.

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2020, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2020.

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2020.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok)

Stočné (900,- Kč osoba/rok)

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3)

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat druhý prosincový pátek a sobotu 11. 12., 12. 12.!

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2020:

termín – 26. 3., 30. 3., 2. 4., 6. 4.

termín – 25. 6., 29. 6., 2. 7., 9. 7.

termín – 28. 9., 1. 10., 5. 10., 8. 10.

termín – 7. 12., 10. 14., 16. 12., 17. 12.

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských zprávičkách a na webu obce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI