Poplatky v obci Josefov na rok 2014

Informujeme občany, že veškeré vybírané poplatky a platby v roce 2014 zůstávají stejné jako v loňském roce a pravidla jejich placení také.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2014, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2014 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2014.

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2014.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

 

SKO – popelnice (350,- Kč osoba/rok)

Stočné (100,- Kč osoba/rok)

Voda na hřbitově (50,- Kč hrob/rok)

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3)

 

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2014:

1. termín – 31. 3.,   3. 4.,   7. 4.,   10. 4.

2. termín – 30. 6.,   3. 7.,   7. 7.,   10. 7.

3. termín – 29. 9.,   2. 10.,   6. 10.,   9. 10.

4. termín – 8. 12.,   11. 12.,   15. 12.,   18. 12.

 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI