Návrh závěrečného účtu obce Josefov za rok 2019

25. května 2020

Datum vyvěšení 25. 5. 2020, datum sejmutí 18. 6. 2020

Veřejná vyhláška – převzetí písemnosti stavebního úřadu

22. května 2020

Datum vyvěšení 22. 5. 2020, datum sejmutí 6. 6. 2020.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí za rok 2019

20. května 2020

Datum vyvěšení 20. 5. 2020, datum sejmutí 10. 6. 2020.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Josefov – Město Hodonín

19. května 2020

Datum vyvěšení 19. 5. 2020.

Veřejná vyhláška – Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

14. května 2020

Datum vyvěšení 14. 5. 2020, datum sejmutí 23. 6. 2020

Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území

7. května 2020

Datum vyvěšení 7. 5. 2020, datum sejmutí 21. 6. 2020

Vyúčtování položek vodného a stočného 2019

27. dubna 2020

Datum vyvěšení 27. 4. 2020 a datum sejmutí 30. 5. 2020.

Návrh závěrečného účtu Regionu Podluží – dobrovolného svazku obcí za rok 2019

24. dubna 2020

Datum vyvěšení 24. 4. 2020, datum sejmutí 12. 5. 2020

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2020

9. dubna 2020

Datum vyvěšení 9. 4. 2020, datum sejmutí 11. 5. 2020

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Lesní hospodářství České republiky

3. dubna 2020

Datum vyvěšení 3. 4. 2020, datum sejmutí 31. 12. 2022

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI